Rozpalani charyzmatem

Rozpalani charyzmatemJeden z czwartkowych dni formacyjnych klerycy kursu III z ołtarzewskiego seminarium spędzili w Konstancinie-Jeziornej. To właśnie tam zebrała się grupa pallotynów wrażliwych na bogactwo duchowości pallotyńskiej, którzy postanowili badać dorobek świętego Wincentego Pallottiego.

Dziewięciu kleryków z trzeciego roku spędziło czwartkowe przedpołudnie i wczesne godziny popołudniowe na poznawaniu działalności Instytutu Pallotyńskiego. Na pierwszym spotkaniu przy porannej kawie ks. Jan Jędraszek SAC i ks. Zdzisław Słomka SAC analizowali z alumnami tekst Założyciela dotyczący kształtowania się charyzmatu i w klimacie dyskusji wspólnie próbowali zrozumieć, czym dla Pallottiego było natchnienie do założenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Szukali także odpowiedzi na pytanie, jaki był pierwotny zamysł tego dzieła.

Rozpalani charyzmatemUczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że idea ZAK w różnych etapach historii ewoluowała, szła w różnych kierunkach, że często zapominano o zamyśle św. Wincentego. — Powtarzając za ks. Stanisławem Stawickim można powiedzieć, że to takie nasze upuszczone dziedzictwo. Dlatego trzeba na nowo czytać Pallottiego i dokonywać krytycznych refleksji i nie bać się włożyć w to pewnego wysiłku. W końcu o charyzmat trzeba dbać — mówił ks. Jędraszek. Kl. Grzegorz Kalbarczyk SAC dzielił się swoimi spostrzeżeniami, że charyzmat to dla wszystkich zgromadzeń rzecz najbardziej podstawowa, a pierwszą oznaką jego zanikania jest brak nowych powołań.W samo południe uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej koncelebrowane, której przewodniczył ks. Mariusz Małkiewicz SAC, od niedawna dyrektor Instytutu Pallottiego.

Rozpalani charyzmatemPo obiedzie ks. Małkiewicz pokazał klerykom przeniesioną do Konstancina siedzibę Instytutu i omówił na czym polegać będzie praca i jakie zadania trzeba będzie stawić czoła. Dyrektor podkreślał, że drukowanie pism Pallottiego zawsze będzie deficytowe, ale nie można tylko dlatego nie wzbogacać naszych biblioteczek o nowe pozycje. — Tu chodzi o naszą świadomość pallotyńskiego charyzmatu, której fundamentem są bardzo konkretne źródła — tłumaczył.

Ostatnie spotkanie poprowadził ks. Zdzisław Słomka, który tłumaczył czym jest Statut  Generalny ZAK, omawiał jego powstawanie oraz dzielił się własnymi obserwacjami funkcjonowania ZAKu w różnych częściach świata.

Na koniec alumni wyrazili swoją radość z możliwości spędzenia dnia formacyjnego wśród starszych współbraci, którzy w tak poważny i zaangażowany sposób dokonują refleksji nad myślą Założyciela i zajmują się badaniem dorobku jego duchowych uczniów. Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy wyrazili swoje nadzieje na to, że nie było to ostatnie spotkanie.

Kl. Mateusz Gasiński SAC

Dodaj komentarz